COVID-19-riskinarviointi

Koronaviruksen vaaraluokitus ja työnantajan velvollisuudet

  • Työntekijöiden altistuminen koronavirukselle työssä saattaa edellyttää työnantajalta toimenpiteitä. Biologisten tekijöiden vaaraluokitusta muutettiin sekä työnantajan velvollisuuksia täsmennettiin 15.11.2020 voimaan tulleilla asetuksilla.
  • Asetuksen luokittelu vaaraluokkiin vaikuttaa käytännössä työnantajan velvollisuuksiin. Työnantajan on pidettävä luetteloa vakavan vaaran tai vakavan sairauden ihmiselle aiheuttaville biologisille tekijöille altistuneista työntekijöistä. Korona eli SARS-CoV-2-virus on 15.11.2020 lukien luokiteltu ryhmään 3 kuuluvaksi biologiseksi tekijäksi. 
  • Edellä todetun lisäksi työnantajan on tehtävä työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus, kun ensimmäistä kertaa käytetään 2-, 3- tai 4-ryhmään kuuluvia biologisia tekijöitä. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 päivää ennen työn aloittamista.

Lisätietoja:

Vastauksia työnantajien esittämiin kysymyksiin koronavirustilanteessa

Aiheina mm. etätyö, poissaolo töistä, vuosiloma, työnteon estyminen

Katso kysymykset ja vastaukset

Koronavirus ja työelämän tietosuoja

Mitä on otettava huomioon työntekijöiden terveydentilatietoja käsitellessä?

Lue lisää

Paltan koronatietopaketti työnantajille

Takaisin koronatietopaketin etusivulle