Turvallinen asiointi

Turvallinen asiointi on palveluntarjoajan ja asiaakkaan yhteinen näkökulma

Turvallisen asioinnin näkökulma on palveluntarjoajan ja asiakkaan näkökulma: millaisia asioita palveluyrityksen on hyvä huomioida turvallisen asioinnin mahdollistaakseen ja miten asiakas osaltaan voi varmistaa turvallisen palvelukokemuksen itselleen.

Keskeisiä huomioitavia toimenpiteitä tiloissa, joissa tavataan asiakkaita tai joissa asiakkaat odottavat vuoroaan:

  • Sairastuneiden tunnistaminen ennen asiointia
  • Ihmisten välisten kontaktien vähentäminen, asiakkaiden ohjeistus ja ajallinen etäisyys
  • Ihmisten välisten kontaktien vähentäminen, asiakkaiden ohjeistus ja fyysinen etäisyys
  • Tilojen ja pintojen hygieniasta huolehtiminen
  • Turvallisuustoimien näkyväksi tekeminen

Esimerkkejä näiden keinoista ja toteutustavoista on koottu EK:n ja sen jäsenliittojen laatimaan Turvallinen työ asiointi ja liikkuminen -oppaaseen >>

Opas englanniksi: Safe work – Safe services and consumption – Safe transport: Best practices for all businesses >>

Paltan päivittyvä koronatietopaketti työnantajille

Takaisin koronatietopaketin etusivulle