Turvallinen liikkuminen

Turvallisen liikkumisen näkökulma on henkilöliikenteeseen liittyviä palveluja ja tiloja tarjoavan ja matkustajan näkökulma: millaisia asioita palveluntarjoajan ja tiloista, esimerkiksi terminaaleista vastaavan, on hyvä huomioida turvallisen liikkumisen mahdollistaakseen ja miten matkustaja osaltaan voi varmistaa turvallisen palvelukokemuksen itselleen.

Keskeisiä huomioitavia toimenpiteitä julkisten liikennevälineiden turvallisuuden lisäämiseen:

 • riittävän fyysisen etäisyyden varmistaminen ja kanssakäymisen vähentäminen kuljettajan ja matkustajien välillä
 • siivouksen tehostaminen
 • ohjeistuksesta ja toteutetuista turvatoimenpiteistä tiedottaminen selkeästi ja ymmärrettävästi matkustajille

Esimerkkejä näiden keinoista ja toteutustavoista on koottu EK:n ja sen jäsenliittojen laatimaan Turvallinen työ asiointi ja liikkuminen -oppaaseen >>

Opas englanniksi: Safe work – Safe services and consumption – Safe transport: Best practices for all businesses >>

Muistilista matkustajille

 • Seuraa liikennöitsijöiden ja palvelun tarjoajien toimintaohjeita ja –suosituksia.
 • Vältä ruuhka-aikoina liikkumista, jos mahdollista.
 • Jos liikennevälineessä on jo paljon matkustajia, odota seuraavaa, jos mahdollista.
 • Pidä turvavälit liikennevälineissä ja asemilla toisiin matkustajiin ja liikennehenkilökuntaan.
 • Vältä pintojen koskettelua.
 • Huolehdi hyvästä käsihygieniasta ennen matkaa, matkan aikana ja sen jälkeen.
 • Päästyäsi perille pese kädet heti huolellisesti.
 • Älä matkusta sairaana, tai jos se on aivan välttämätöntä, käytä suu-nenäsuojainta ja hansikkaita minimoidaksesi muiden altistumisen.
 • Jos yskit tai aivastat, tee se hihaan tai nenäliinaan.
 • Osta lippu etukäteen, jos mahdollista. Jos ostat lipun liikennevälineessä, maksa mieluiten kortilla ja vältä käteistä.
 • Vältä turhaa keskustelua kuljettajan tai muun henkilökunnan kanssa.
 • Harkitse tarvittaessa suojavarusteiden käyttöä, ellei riittävän fyysisen etäisyyden säilyttäminen ole mahdollista.
 • Älä jätä käytettyjä suu-nenäsuojaimia, hansikkaita tai muita suojavarusteita liikennevälineeseen.

Paltan päivittyvä koronatietopaketti työnantajille

Takaisin koronatietopaketin etusivulle