11.04.2022 -

Paltan tuoreet vastuullisuusperiaatteet tähtäävät pienempiin päästöihin ja systemaattiseen vastuullisuustyöhön

Kiia Etelävuori

,

Palvelualoilla tehdään jatkuvasti vaikuttavia vastuullisuustekoja ja luodaan kestävää kasvua edistäviä ratkaisuja. Yksi ydintehtävistämme Paltassa onkin vauhdittaa tätä kehitystä palvelualoilla. Entä mitä me teemme, jotta olemme myös itse organisaationa mahdollisimman vastuullinen? Tätä valaisevat Paltan juuri julkaistut sisäiset vastuullisuusperiaatteet.

Vastuullisuus on palvelualoilla osa arkea ja jokapäiväistä työtä,  ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti. Myös me Paltassa käynnistimme viime syksynä työn omien sisäisten vastuullisuusperiaatteidemme luomiseksi, jotka ovat nyt valmistuneet.

Vastuullisuustyössä alkuun pääseminen voi tuntua vaikealta, sillä kysymyksiä on paljon. Mitä vastuullisuus tarkoittaa juuri meille? Onko vastuullisuustyömme tarpeeksi kunnianhimoista? Mistä lähteä liikkeelle? Kokosimme yhteen tähänastiset oppimme vinkeiksi muillekin vastuullisuustyön käynnistämiseen.

5 vinkkiä oman vastuullisuustyön käynnistämiseen:

1. Aloita rohkeasti jostakin

Kaikkea ei kannata yrittää saada heti valmiiksi. Tärkeintä on aloittaa ja luoda systemaattiset käytännöt vastuullisuuden kehittämiseksi.

Vastuullisuustyötä aloittaessa kannattaa ensiksi valita itselle olennaisimmat vastuullisuustyön osa-alueet, ja kehittää sekä laajentaa niitä tarvittaessa jatkossa. Me Paltassa päätimme ottaa ensimmäiseksi painopisteeksemme ilmaston ja ympäristön, sillä ilmastonmuutos on yksi tämän hetken polttavimpia haasteita. Päätimme myös tarkastella ja kehittää vastuullisuusperiaatteitamme vuosittain. Matka on kesken, mutta käynnissä.

2. Selvitä lähtötilanne

Kun oman vastuullisuustyön painopisteet ovat selvillä, on kartoitettava lähtötilanne. Paltassa se tarkoitti oman hiilijalanjälkemme selvittämistä. Päästölaskennassa voivat auttaa niin ulkopuoliset konsultit kuin erilaiset valmiit laskurit. Me Paltassa päätimme laskea päästöt Hiilifiksu järjestö -laskurin avulla, sillä se huomioi hyvin kaltaisellemme liitolle tyypilliset päästölähteet kuten erilaiset hankinnat ja tarjoilut. Sataprosenttista tarkkuutta laskennassa tuskin on mahdollista saavuttaa, mutta laskentamme antaa oikean mittaluokan ja osoittaa eri päästölähteiden roolin. Jäseniämme päästölaskennassa alkuun on auttanut myös aiheesta järjestetty koulutuksemme.

3. Päätä toimenpiteistä

Paltalle eniten päästöjä syntyi muun muassa ulkopuolelta ostetuista palveluista, tarjoiluista, elektroniikkahankinnoista ja matkustuksesta. Kohdensimme myös toimenpiteitä etenkin näihin osa-alueisiin. Tutustuimme muiden yritysten ja liittojen vastuullisuusohjelmiin sekä muun muassa FIBSin ja WWF:n ohjeisiin, ja koostimme niiden pohjalta omat ilmastoon ja ympäristöön liittyvät vastuullisuusperiaatteemme.

Jäljelle jäävät päästömme kompensoimme vuosittain, tänä vuonna tukemalla metsitysprojektia Keniassa suomalaisen Nordic Offset -yrityksen kautta. Lisäksi tuemme hiilinielun kasvattamista ja nuorten työllisyyttä Suomessa Paltan päästöjä vastaavalla määrällä Taimiteko-hankkeen kautta.

4. Suunnittele yhdessä

Vastuullisuuden edistäminen on yhteinen ponnistus, jossa tarvitaan kaikkien sitoutumista uusiin toimintatapoihin. Siksi vastuullisuusperiaatteet on tärkeää myös luoda yhdessä. Paltan vastuullisuusperiaatteet laati yhdessä eri yksiköissä työskentelevistä paltalaisista koottu projektitiimi. Kaikki paltalaiset saivat vaikuttaa periaatteisiin muun muassa sitä varten järjestetyssä tilaisuudessa sekä kyselyn kautta.

5. Kun olet päässyt alkuun, jatka työtä systemaattisesti, raportoi ja viesti siitä

Päätimme tarkastella vastuullisuusperiaatteitamme Paltassa vuosittain. Osana tarkastelua periaatteita voidaan esimerkiksi laajentaa uusiin vastuullisuuden osa-alueisiin tai ottaa käyttöön uusia tapoja päästöjen pienentämiseksi. Tarkastelun yhteydessä päivitämme säännöllisesti myös päästölaskennan. Kerromme läpinäkyvästi vastuullisuustyöstämme ja pyrimme kehittymään jatkuvasti.

+ Muista organisaation ydinliiketoiminta

Monissa yrityksissä koko toiminnan tarkoitus ja ydinliiketoiminta perustuu kestävän kasvun ja vastuullisuuden edistämiseen. Myös Paltassa missiomme kytkeytyy vahvasti vastuullisuuteen. Pyrimme rakentamaan Suomeen toimintaympäristöä, joka kannustaa yrityksiä investoimaan kestävien tulevaisuuden ratkaisujen luomiseen. Ajamme politiikkaa, joka edistää Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen toteutumista sekä suomalaisten palveluyritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja kasvua. Edistämme uusien työpaikkojen syntymistä nimenomaan Suomeen, ja sitä kautta verotulojen ja hyvinvoinnin kasvua. Tulemme jatkossa myös laajentamaan jäsenille tarjoamiamme vastuullisuuspalveluita. Vastuullisuusteemoista kiinnostuneiden kannattaa siis pysyä kuulolla myös jatkossa.

Korjaus: Tekstiä muokattu päästötietojen osalta ja poistettu tarkat luvut hiilijalanjäljestä, sillä saimme tietoomme loppuvuonna 2022 yhdeltä tietoja toimittaneelta kumppaniltamme, että heidän toimittamansa tiedot olivat valitettavasti osin virheelliset. Asiaa korjataan kompensoinnin osalta vuoden 2022 päästöjen laskennan ja kompensoinnin yhteydessä mahdollisuuksien mukaan.

Tältä kirjoittajalta myös