Kasvomaskit

Kasvomaskien käyttö työpaikoilla

THL on jakanut koronaepidemian kolmeen eri vaiheeseen, joille kullekin on omat kasvomaskisuosituksensa. Seuraa oman kuntasi ja sairaanhoitopiirisi tiedotteita oman alueesi vaiheesta.

THL:n suositus ei koske työyhteisöjä, joita koskien asiantuntijalaitoksena toimii Työterveyslaitos (TTL). Työpaikoilla suojainten käyttö perustuu työnantajan riskinarvioon. Alta löydät Paltan koostamat vastaukset yleisimpiin kysymyksiin kasvomaskien käytöstä työpaikoilla.

Jäsenpalveluumme tulleita kysymyksiä kasvomaskien käytöstä työpaikoilla sekä asiointitilanteissa

Voiko työnantaja määrätä työntekijän käyttämään maskia työpaikalla?

 • Työpaikalla käytettävien suojainten käyttö perustuu työnantajan tekemään riskinarvioon. Mikäli työnantaja arvioi maskin käytön työpaikalla tarpeelliseksi, työntekijä voidaan määrätä käyttämään työpaikalla maskia. (Ks. TTL:n ohje työpaikoille COVID-19-riskinarvioinnin tekemiseen).

Entä voiko työnantaja määrätä työntekijän käyttämään maskia työmatkoilla julkisissa liikennevälineissä?

 • Työnantaja voi ainoastaan suositella työntekijöitään käyttämään maskia työmatkoilla. Työnantajalla ei ole velvollisuutta kustantaa työntekijöiden työmatkoilla käyttämiä maskeja, mutta monet työnantajat ovat kuitenkin hankkineet maskeja työntekijöiden käyttöön työmatkoilla.

Voiko työntekijä kieltäytyä maskin käyttämisestä työpaikalla?

 • Jos työnantaja arvioi maskin käytön työpaikalla tarpeelliseksi, työntekijä ei voi kieltäytyä käyttämästä maskia. On kuitenkin muistettava, että jotkut sairaudet estävät maskin käytön ja tällöin maskin käytöstä kieltäytyminen on perusteltua.

Kuka kustantaa työssä käytettävät maskit?

 • Jos työnantaja arvioi maskin käytön työpaikalla tarpeelliseksi, työnantaja kustantaa maskin. Työnantaja voi antaa työtä varten kasvomaskeja työntekijälle verovapaasti. Työnantaja voi vähentää työtä varten annettujen maskien kustannukset verotuksessa.
 • Kasvomaskit voidaan verotuksessa rinnastaa työnantajan järjestämään ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, eikä verovapauden tai vähennyskelpoisuuden kannalta ole tästä syystä merkitystä sillä, käyttääkö työntekijä suojavälineitä myös muuna aikana, kuten esimerkiksi kodin ja työpaikan välisellä matkalla.
 • Työnantaja ei kuitenkaan voi antaa kasvomaskeja työntekijän perheenjäsenten käyttöön verovapaasti, eikä työntekijä voi viedä työpaikalta saatavia maskeja muiden käyttöön.

Jos työnantajan asiakas edellyttää tiloissaan kaikkien käyttävän maskia – voiko työnantaja velvoittaa työntekijän käyttämään maskia myös asiakkaan luona?

 • Jos työnantaja arvioi maskin käytön työssä (ml. asiakkaan luona) tarpeelliseksi, työntekijä ei voi kieltäytyä käyttämästä maskia.

Voiko elinkeinonharjoittaja velvoittaa asiakkaansa käyttämään maskia asiointitilanteissa?

 • Elinkeinoelämä suosittaa vahvasti maskin käyttöä asiointitilanteissa, joissa riittävää fyysistä etäisyyttä ei voida säilyttää ja jotka kestävät pidempään.
 • Turvallisuusmääräykset ovat eri aloilla erilaiset. Lähtökohtaisesti palveluntarjoaja voi määritellä ne ehdot, millä palveluaan myy. Maskin edellyttämisen voidaan ajatella soveltuvan etenkin sellaisiin kuluttajasopimuksiin, joihin liittyy lipun ostaminen etukäteen. Sopimus, jolla ehdot hyväksytään, syntyy elinkeinonharjoittajan ja asiakkaan välillä lipun ostamisen hetkellä.
 • On hyvä myös huomata, että kaikki eivät voi käyttää maskia terveyssyistä. Tällöin sitä ei myöskään voida edellyttää.

Mitä 14.10.2020 annettu maskisuositus pääkaupunkiseudun työpaikoille käytännössä tarkoittaa?

 • Annettu suositus on luonteeltaan samanlainen kuin esimerkiksi suositus käyttää kasvomaskia julkisessa liikenteessä. Annettu suositus ei velvoita työnantajaa hankkimaan kasvomaskeja esimerkiksi tauko- tai kokoustiloihin.
 • Työnantaja ei pelkästään tähän uuteen suositukseen vedoten voi määrätä työntekijöitä käyttämään maskia esim. taukotiloissa tai kokouksissa, vaan tällaiselle määräykselle tulee olla turvallisuuteen liittyvä asiallinen peruste. Pääkaupunkiseudulla toimiva työnantaja voi kuitenkin suositella maskin käyttöä työntekijöilleen ja motivoida kasvomaskien käyttöön näyttämällä itse esimerkkiä ja hankkimalla tähän tarkoitukseen työpaikoille kasvomaskeja.

THL:n suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille

Yleiset ohjeet kasvomaskien käyttöön löytyvät THL:n sivuilta

Katso suositukset

COVID-19-riskinarviointi

Koronaviruksen vaaraluokitus, työnantajan velvollisuudet ja COVID-19-riskinarviointi

Lue lisää

Paltan päivittyvä koronatietopaketti työnantajille

Takaisin koronatietopaketin etusivulle